Vind & källarröjning

Vår hjälpsamma uniformsklädda personal med fokus på kundservice, ser till att tömningen utförs effektivt och ordentligt.

  • Ring oss, så tömmer vi din vind eller källare! Har ni saker som behöver slängas? Ibland har man inte tid, ork eller möjlighet att samla ihop alla saker som ska transporteras bort.
  • Antikexpressen är din hjälpande hand. Vi har stor kunskap om både vind- och källarröjning och förstår att uppdraget kräver ett respektfullt utförande.

Vi är också intresserade av att köpa hela eller delar av innehållet och förutom tömning så städar och sanerar vi. Vi hjälper även till vid en ombyggnation. Bedömning av omfattning, lösning och prissättning är kostnadsfri.

Kontakta oss på 08-99 11 77 eller mail info@antikexpressen.se så bokar vi tid för besök.