Köp av Sterbhus/dödsbon

Vi har en helhetslösning där vi hjälper dig genom hela processen. Efter att du har tagit kontakt med oss, genom mail eller telefon, kommer vi överens om en tid för ett första besök. Vårt första besök är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till något kontrakt. Vi har lång erfarenhet av värdering och försäljning och vi förstår att det kan vara ett svårt beslut att sälja allt efter en avslutad bouppteckning. Vårt mål är att hjälpa dig genom att ge dig en god service och visa omsorg för både dig och alla föremål i bostaden.

  • Antikexpressen har stor kunskap om dödsbo och förstår att uppdraget kräver ett respektfullt utförande.
  • Vi på Antikexpressen erbjuder en helhetslösning.

Efter vårt första och kostnadsfria besök gör vi en värdering. Nästa steg är att tömma bostaden på de föremål du vill sälja. Du avgör själva om du vill sälja allt eller delar av det. Skulle det finnas föremål som du är intresserad av att slänga eller vill skänka bort, hjälper vi dig att skänka dessa till olika välgörenhetsorganisationer. Sist, men inte minst, erbjuder vi även slutstädning. Samtliga föremål kommer att hanteras med stor omsorg och respekt.

Vi finns hela tiden tillgängliga ifall du har frågor eller funderingar. Hela vår verksamhet är baserad på att visa respekt, omsorg och god service gentemot dig som kund. Kvalitet är ett av våra ledord och vi anser att det är viktigt att visa ett dödsbo vördnad och omtanke.

Ta kontakt med oss om du har frågor eller vill ha hjälp. Vårt första besök är helt kostnadsfritt och inte kontraktsbindande. Vi svarar på alla dina frågor och hjälper er genom hela processen från värdering till tömning av bostaden och slutstädning.

Du kan kontakta oss genom att ringa 08-99 11 77 eller skicka ett mail till info@antikexpressen.se

Sälja Dödsbo, Sälja Sterbhus